MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki Laptop HP Pavilion dv6700, Intel Core 2 Duo CPU T8300 2,40 GHz, 4,00 GB za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 200,00 zł.

Oferty można składać na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń lub na adres email: doradca@kancelaria-chodkowski.pl

Sprzedaż dokonana w niniejszym postępowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego nabywca staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.