MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 50% (możliwość nabycia w sumie 100 % udziałów) w Kinie domowym LG LH-T6240 z 5 głośnikami, subwooferem i pilotem, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 80,00 zł (cena za 100 % udziałów 160,00 zł).

Oferty można składać do dnia 31 sieprnia 2018 r. na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń lub na adres email: doradca@kancelaria-chodkowski.pl

Sprzedaż dokonana w niniejszym postępowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego nabywca staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Powrót