MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 50% (możliwość nabycia 100 % udziałów) w Samochodzie osobowym - MAZDA 6 nr rej. CTR 4WM2 numerze nadwozia VIN: JMZGY19R241130289 rok produkcji 2003 r., silnik 2.0 diesel, przebieg ok 217000 km (w ciągłej eksploatacji), (niesprawna klimatyzacja) za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 2.700,00 zł (cena za 100 % udziałów 5.400,00 zł).

Oferty można składać do dnia 31 sieprnia 2018 r. na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń lub na adres email: doradca@kancelaria-chodkowski.pl

Sprzedaż dokonana w niniejszym postępowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego nabywca staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Powrót