MENU

Powrót

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 408/2 o powierzchni 0,0931 ha w m. Brześć Kujawski, przy ul. Ciborowskiego, w gminie Brześć Kujawski, powiat włocławski. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WL1W/00091888/7.Działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIB- grunty orne. Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, ogrodzona (bez bramy wjazdowej), z nasadzeniami od frontu i częściowo od strony działki 407. Teren płaski,uzbrojony w przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe i gazowe w zasięgu, energetyczne w pobliżu. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną kostką typu Polbruk. Aukcja on-line odbędzie się 20 października 2021 r. Szczegóły odnośnie przebiegu aukcji znajdują się w Regulaminie Aukcji. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
Operat szacunkowy Regulamin Aukcji Oferta