MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość gruntową (działkę nr 405/11) niezabudowaną, w ok. 42% zalesioną, w ok. 49% pokrytą zielenią krajobrazowo-ekologiczną na gruntach podmokłych, w ok. 5% stanowiącą gruntową drogę o publicznym charakterze, a w pozostałych drobnych fragmentach przeznaczoną pod zabudowę letniskową, tereny rolne i drogę wewnętrzną za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania (cena oszacowania - 130.000,00 zł). Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
Operat szacunkowy