MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości gruntowe o charakterze rolnym położone w Złejwsi Małej składającą się z działek o numerach: 50/10, 49/2, 51, 50/6, 47/1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
  • Regulamin aukcji

  • Operat szacunkowy 50_6
  • Operat szacunkowy 50_10
  • Operat szacunkowy 49_2
  • Operat szacunkowy 51
  • Operat szacunkowy 47_1