MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości sprzeda udział wynoszący 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/6 o powierzchni 887m2 położona w m. Zławieś Wielka(cena oszacowania - 230.000,00 zł).Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00071051/0. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwulokalowym o Pu=141,8 m2, w tym lokal mieszkalny nr 1 o Pu=89,90 m2, lokal nr 2 o Pu=51,9 m2. Budynek ,wolnostojący, dwurodzinny,parterowy z poddaszem użytkowym.Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
Operat szacunkowy